Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePAP@UMED

Aktualności


W sekcji "Aktualności" prezentowanę będa najnowsze informacje dotyczące realizacji projektu. 

 

 

26.08.2020r.

Zmiana terminu realizacji projektu

W związku z decyzją IP termin realizacji projektu został wydłużony do 31.12.2020r.

 

Ogłoszenie postępowania na rozbudowę infrastruktury sprzętowej

https://umed-lodz.ezamawiajacy.pl/pn/umed-lodz/demand/notice/public/2440/detailsW dniu 03.12.2018r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił postępowanie na dostawę firewall-a oraz rozbudowa infrastruktury serwerów kasetowych i macierzy dyskowych. Szczególy postępowania dostępne pod adresem: 

https://umed-lodz.ezamawiajacy.pl/pn/umed-lodz/demand/notice/public/2440/details

 

21.08.2018r.

Podpisanie umowy na dostawę systemu e-usług

W dniu 21.08.2018r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał umowę na dostawę systemu e-usług. Dostawcą systemu jest firma PCG Academia.

 

26.06.2018r.

Prezentacja systemu e-usług

W dniu 26.06.2018r. w ramach badania procedury ofert, odbyła się prezentacja systemu e-usług, którego producentem jest firma PCG Academia. Poniżej link do nagrania zarejestrowanego podczas prezentacji:

https://web.microsoftstream.com/video/01c5920b-54bc-4227-816a-b1bf1dad8b9f

 

13.03.2018r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego

W dniu 13.03.2018r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę oprogramowanie serwera bazodanowego oraz oprogramowanie serwerowego systemu operacyjnego. Termin składania ofert: 21.03.2018r. godz. 10:00.

 

01.01.2018r.

Rozpoczęcie realizacji projektu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy oraz dbając o rozwój uczelni a także stałe podnoszenie jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, Centrum Informatyczno – Telekomunikacyjne wraz z Biurem Nauki Strategii i Rozwoju oraz Biurem Obsługi Studiów złożyło wniosek aplikacyjny w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uzyskując pozytywną jego ocenę. W związku z powyższym, 01 stycznia 2018r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –EPAP@UMED” o łącznej wartości prawie 4,4 miliona PLN (w tym ponad 3 miliony PLN środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).